Cieľ konferencie

Ekonomický a sociálny význam cestnej a mestskej dopravy nie je zanedbateľný. Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu obyvateľstva a prepravu tovarov podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré sa neustále menia. Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej nákladnej dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký počet dopravných nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, veľké hmotné škody na majetku a nepriaznivé dopady na životné prostredie, sú len tie najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto skutočnostiam, život bez automobilu si už len veľmi ťažko vieme v súčasnosti predstaviť. Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho smerovania cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach v Európe ale aj mimo tohto priestoru, v podmienkach globalizácie, predstavuje hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými, technickými a v neposlednom rade ekonomickými. Hľadanie a poukazovanie na nové riešenia v oblasti mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou je cestná doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom období, nástup telematiky na druhej strane nedostatok odborného personálu možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako možný nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Konferencia by mala byť fórom na stretnutia a vzájomnú výmenu názorov odborníkov.

Tematické zameranie konferencie:

 • problematika legislatívy, bezpečnosti, ekologických požiadaviek na cestnú a mestskú dopravu,
 • technológia prevádzky a riadenie cestnej a mestskej dopravy,
 • financovanie hromadnej osobnej dopravy v SR a v zahraničí,
 • integrované dopravné systémy,
 • riadenie dopravných systémov a inteligentné dopravné systémy,
 • využitie informačných technológií v riadení dopravných procesov a dopravných firiem,
 • metódy zvyšovania efektívnosti cestnej a mestskej dopravy,
 • cestná doprava ako súčasť intermodálnej prepravy
 • kvalita v dopravných službách,
 • logistika,
 • informačné a komunikačné technológie v dopravných systémoch,
 • manažment IT služieb, 
 • spoľahlivosť v dopravných službách,
 • inteligentné technológie vo verejnej doprave.

Konferencia je určená pre:

 • vedeckých a výskumných pracovníkov v oblasti dopravy a pedagógov vysokých škôl,
 • manažérov a pracovníkov dopravných, zasielateľských a logistických firiem,
 • pracovníkov štátnej a verejnej správy z odborov dopravy,
 • výrobcov, dovozcov a predajcov automobilovej techniky.

Please publish modules in offcanvas position.