Pokyny pre autorov

Všetci účastníci konferencie sa musia zaregistrovať pomocou registračného formulára do 07.09 2018. Autori zároveň posielajú aj abstrakt s rozsahom maximálne 150 slov.

Autori sú povinní nahrať príspevok vo formáte pdf (prípona súboru .pdf) najneskôr do 16. 09. 2018 podľa šablóny príspevku a to do systému EasyChair - TU. Rozsah príspevku je od 6 do 14 strán. Prednášajúci by si mali priniesť zálohu svojej prezentácie na USB flash disku. Všetky prezentáce sa budú zobrazovať na počítači s operačným systémom Windows, ktorý zaobstará organizátor.

Objednávky na reklamu spolu s predlohou sa posielajú na jan.ondrus@fpedas.uniza.sk.

Vedecké príspevky v anglickom jazyku, ktoré prejdú recenzným konaním budú uverejnené v I. časti zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a organizátori robia všetky kroky, aby boli zaradené do databázy Web of Science.

Príspevky, ktoré nezodpovedajú tématickému zameraniu konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania.

Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov.

Odborné príspevky a prezentácie budú vydané v II. časti zborníka príspevkov so samostatným ISBN.

Please publish modules in offcanvas position.