V dňoch 4. – 5. október 2018 organizuje Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej dopravy, 8. ročník konferencie zameranej na problematiku cestnej a mestskej dopravy - CMDTUR2018 v Žiline. Konferencia sa koná pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky so sídlom v Bratislave, Štátnej komory námorného hospodárstva a Slovensko-poľskej obchodnej komory.

Hlavným cieľom CMDTUR je šírenie poznatkov a výmena osvedčených postupov medzi výskumníkmi a odborníkmi v oblasti cestnej a mestskej dopravy.

 

Vevyslanectvo
SPOK
ttna komora

Generálny partner

logo transdata2

Odborná spolupráca

logo zad
logo MHD
md logo sk

Hlavný partner

std logo

Reklamní partneri

logo ZTS elektronika
logo ekoauto
logo ZSK
logo Hermes
logo TPD transport
logo SAD
MP LOGO vektor

Mediálni partneri

Dôležité termíny

Vyplnenie formulára pre registrovanie príspevku 07. 09. 2018
Akceptácia abstraktu 11. 09. 2018
Zaslanie príspevku 16. 09. 2018
Zaslanie objednávky reklamy spolu s predlohou 10. 09. 2018
Vyplnenie registračného formulára a úhrada konferenčného poplatku pre pasívnu učasť 28. 09. 2018
Konanie konferencie 04. – 05. 10. 2018

Registrácia

Účasť Registrovaní do 30. 06. 2018Registrovaní od 01. 07. 2018
Aktívna účasť (prednášajúci) 2 dni (04. - 05. 10. 2018) 170 € 204 €
Aktívna účasť (prednášajúci a publikovanie vo WoS) 2 dni (04. - 05. 10. 2018) 240 € 288 €
Pasívna účasť 1 deň (04. 10. 2018) 110 € 132 €
Pasívna účasť 2 dni (04. - 05. 10. 2018) 190 € 228 €
Publikovanie príspevku v zborníku WoS (bez účasti) - SR   150 € 180 €
Publikovanie príspevku v zborníku WoS (bez účasti) - mimo SR   125 € * 150 € 
Sponzorstvo   individuálne individuálne
Reklama v zborníku (1 strana) vrátane jedného účastníckeho poplatku   450 € 540 €
Umiestnenie reklamného bannera vrátane jedného účastníckeho poplatku   500 € 600 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

* pre neplatcov DPH + 20%

Účastníkom zo štátnej a verejnej správy bude po dohode s organizátormi poskytnutá zľava.

Výška poplatku je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Zahŕňa náklady na občerstvenie počas konferencie a organizačné a materiálové zabezpečenie konferencie. 
V prípade neúčasti poplatok nevraciame. Na konferenciu je možné vyslať náhradníka. Konferenčné materiály budú zaslané poštou.
Účastnícke poplatky pre generálneho a hlavných reklamných partnerov konferencie a firemné prezentácie sú individuálne (okrem vyššie uvedených) a je potrebné dohodnúť s organizačným garantom: e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

Platobné inštrukcie

Príjemca platby Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Názov banky Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN SK81 8180 0000 0070 0026 9888
BIC/SWIFT SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 0405102018
IČO 00397563
IČ DPH SK2020677824
Účel platby (poznámka) CMDTUR 2018 + priezviská účastníkov

 

PLATOBNÉ INŠTRUKCIE PRE SPONZORSTVO A REKLAMY

Príjemca platby Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Názov banky Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN SK61 8180 0000 0070 0008 0807
BIC/SWIFT SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 0405102018
IČO 00397563
IČ DPH SK2020677824
Účel platby (poznámka) CMDTUR 2018+sponzor/reklama+priezviská účastníkov

Organizátor

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, budova BF, 010 26 Žilina

Please publish modules in offcanvas position.